Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Palvelut > Tekninen toimi

Tekninen toimi

Tekninen toimi vastaa kunnallisista rakennushankkeista ja liikenneväylistä sekä vesi- ja jätehuollosta, rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta kunnan alueella.
»Teknisen toimen yhteystiedot
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi