Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Palvelut > Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Wassan Päivätoimintakeskus Merikarvian keskustassa 
Porin perusturvan yhteistoiminta-alue järjestää Merikarvian sosiaali- ja perusterveydenhuoltopalvelut

Terveyspalveluiden ajanvaraus 044 701 0878
Lasten päivähoito toimii Merikarvian kunnan sivistystoimen alaisena palveluna.
Kuntalaisen päivittäin tarvitsemat palvelut tuotetaan lähipalveluina lähipalvelupisteissä ja palveluiltaan laajemmissa sote-keskuksissa. Merikarvialla toimii Merikarvian terveysasema, mistä saa myös neuvolapalveluita. Merikarvialla sijaitsee myös vanhusten asumispalveluita tarjoava Kiilarinteen palveluasunnot. Vammaispalveluita tarjoaa kehitysvammaisten asumisyksikkö Wassan asuntola sekä Merikarvian työkeskus, mikä järjestää kehitysvammaisille ja muille vajaatyökuntoisille työ- ja viriketoimintaa.

» Yhteystiedot
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi