Tämä sivu on tulostettu Merikarvian kunnan internet-sivuilta (www.merikarvia.fi)Palvelut > Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Merikarvian kunnan ympäristötoimeen kuuluvat
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä ns.kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Ympäristötoimi valvoo ja ohjaa rakennus-toimintaa Merikarvian kunnassa. Rakennuslautakunta toimii kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.
 Merikarvian kunta • puh. 044 724 6333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi