Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
 
Suomeksi in English p� svenska
Info
Kar­tat
His­to­riaa »
Kunnan talous
Han­kin­nat
Yh­dis­tyk­siä »
Merikarvian kylätoiminta »
Info > Hankinnat

Hankinnat

Merikarvian kunnalla on hankintoja koskeva yhteistoimintasopimus Porin kaupungin kanssa. Sen mukaisesti Porin kaupungin hankintapalvelut-yksikkö kilpailuttaa yhteishankintasuunnitelman mukaiset hankinnat ja kukin yhteistoiminnassa mukana oleva sopijaosapuoli päättää jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen yhteishankintaan osallistumisesta. Yhteishankintoja varten kunta on KuntaPro Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n osakas.

Merikarvian kunnan hallintosäännön 31 §:n mukaan hallintopäällikkö päättää keskitettyjen hankintapäätösten tekemisestä kuultuaan ao. tehtäväalueen esimiestä.
Hankintaohjeet (PDF-dokumentti, 652 kt)
Pienhankinnat
Mikäli hankittava hyödyke ei kuulu edellä mainitun yhteishankintasopimusten mukaisen yhteishankinnan piiriin, hankinta toteutetaan niin sanottuna erillishankintana. Erillishankinnat kilpailuttaa asianomainen toimielin.

Pienhankintoihin sovelletaan Merikarvian kunnassa seuraavia hankintamenettelyjä:

1) Alle 10.000 euron tavaran tai palvelun hankinta voidaan pääsääntöisesti tehdä suorahankintana ilman varsinaista kilpailutusta, mutta hinta suositellaan tarkastamaan pienhankintajärjestelmällä noin kolmelta toimittajaehdokkaalta;

2) Yli 10.000 euron, mutta alle 30.000 euron hankinnoissa tulee pääsääntöisesti tehdä kilpailutus ja ilmoittaa hankinnasta pienhankintajärjestelmässä. Kilpailutuksesta tehdään kirjallinen hankintapäätös;

3) Yli 30.000 euron, mutta alle 60.000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa ja ilmoittaa pienhankintajärjestelmässä ja/tai harkinnan mukaan myös HILMAssa. Kilpailutuksesta tehdään kirjallinen hankintapäätös.

Porin kaupungin hankintapalveluiden seudullisen yhteistoiminta-alueen kuntien käyttöön on hankittu ns. pienhankintajärjestelmä. Pienhankintajärjestelmällä on tarkoitus jatkossa kilpailuttaa ja ilmoittaa pienhankinnoista.


Hankinnoista vastaavat viranhaltijat:
Tekninen toimi: tekninen johtaja Kari Pitkäranta, p. 044 7246 342
Sivistystoimi: sivistysjohtaja Jari Kosma, p. 044 7246 321
Muut hankinnat: hallintopäällikkö Sari Hatanpää, p. 044 7246 301
Päivitetty 7.10.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy