Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
 
Suomeksi in English p� svenska
Ajankohtaista
Kuulutukset ja ilmoitustaulu
Ta­pah­tu­ma­luet­te­lo
Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitustaulu > Merikarvian kunnan iltapäiväkerhomaksuluokat ja maksut 1.1.2021 alkaen

Merikarvian kunnan iltapäiväkerhomaksuluokat ja maksut 1.1.2021 alkaen

Julkaistu 1.12.2020
• Kertamaksuluokan hinta 8€/päivä (tarkoitettu satunnaiseen tarpeeseen)
• Puolikas kuukausimaksuluokka 40€, jos tarve on 4-9 kertaa kuukaudessa
• Täysi kuukausimaksuluokka 75€, jos tarve on 10 kertaa tai enemmän kuukaudessa (eli oikeuttaa päivittäiseen osallistumiseen)
- täydessä kuukausimaksuluokassa on 50% sisaralennus yhdestä tai useammasta sisaruksesta
Lisäksi ehtoina ovat:
• Jos iltapäivätoimintaa tarjotaan alle kymmenenä päivänä kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet täydestä kuukausimaksusta.
• Jos oppilas ei sairautensa vuoksi voi osallistua iltapäivätoimintaan yli kymmenenä päivänä, maksusta peritään vain puolet.
• Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
• Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukau-tena, maksusta peritään puolet. Erillishakemukseen perustuvista maksualennuksista päättää sivistyslautakunta, ja päätöstä varten pyydetään lausunto Porin perusturvalta.
Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta kuuluu Ahlströmin alakoulun alaiseen toimintaan. Toimintaa tarjotaan koulupäivinä klo 12.00 – 17.00. Osallistumisoikeus on ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilailla ja erityisoppilailla. Myös muilla alakoulun oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhon toimintaan, mikäli ryhmässä on tilaa.
Ennen iltapäiväkerhotoiminnan alkamista tammikuussa 2021 nykyisin iltapäiväkerhopalveluita käyttävät perheet valitsevat haluamansa palvelun laajuuden tammikuusta 2021 alkaen. Perheet saavat kyseisen lomakkeen viimeistään viikolla 51.

Päivitetty 1.12.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy