Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
 
Suomeksi in English p� svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Tekninen toimi
» Jä­te­huol­to
» Kaa­voi­tus »
» Kau­ko­läm­pö
» Kiin­teis­töt
» Lii­ken­ne­väy­lät
» Vesi- ja viemärilaitos
  Vesi- ja viemärilaitoksen taksat
» Matonpesupaikat Frikoolissa ja Kasalassa
» Ve­neen­las­ku­pai­kat
» Puistot ja yleiset alueet
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut »
Jouk­ko­lii­ken­ne
Lo­mak­keet »
Palvelut > Tekninen toimi > Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitos

Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä sekä huolehtia jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden puhdistamisesta ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti ja tarvittavan tekniikan ylläpito ja rakentaminen.
Merikarvian vesi- ja viemärilaitos toimii kiinteässä yhteistyössä Siikaisten vastaavien laitosten kanssa.

Puhtaan veden vuotuinen kulutus kunnan alueella on noin 300 000 m³. Noin puolet vedestä pumpataan Siikaisten Kernikannan vedenottamolta ja noin 40 % vedestä johdetaan Siikaisten kautta Kankaanpäästä. Kunnan omasta vedenottamosta Kuvaskankaalta otetaan noin 20 000 kuutiota pohjavettä vuodessa.
Veden laatua seurataan terveysviranomaisen laatiman valvontaohjelman mukaisesti.

Vuonna 2009 aloitettiin myös Siikaisten jätevesien puhdistaminen Merikarvian laajennetulla ja saneeratulla jätevedenpuhdistamolla Krookassa. Vuosittain jätevettä puhdistetaan yhteensä noin 250 000 m³. Käsitelty jätevesi johdetaan noin puolentoista kilometrin päähän merelle.
Verkostovettä testataan määräajoin eri vedenottopisteistä.
Verkostovesinäytteiden tulokset:
Talousvesi 01.10.2020 (PDF-dokumentti, 335 kt)
Raakavesi 01.10.2020 (PDF-dokumentti, 187 kt)
Talousvesi 19.11.2020 (PDF-dokumentti, 235 kt)
Kaikissa vesi- ja viemärikysymyksissä yhteydenotot:
Tekninen johtaja Kari Pitkäranta
p. 044 7246 342
sähköposti: kari.pitkaranta(at)merikarvia.fi

Päivystys
Merikarvian vesilaitoksen vikapäivystykseen vastaa normaalina työaikana:
Tekninen johtaja
Kari Pitkäranta
puh. 044 7246 342
vesilaitoksen hoitaja
Veli-Pekka Vanhatalo
puh. 044 7246 389
Muuna aikana päivystävä laitosmiespuh. 044 7246 384
Omistajan vaihdokset
Kiinteistön omistajanvaihdoksesta tulee ilmoittaa pikaisesti Merikarvian tekniseen toimistoon puhelimella 044 7246 305 Tiina Holma, sähköpostilla: tiina.holma(at)merikarvia.fi, tai tulemalla käymään kunnanvirastolla os. Kauppatie 40 Merikarvia, 3 kerros, ilmoituksen voi myös tehdä postin välityksellä, osoite: Kauppatie 40, 29900 Merikarvia.
Ilmoitukseen tarvitaan seuraavat tiedot:
vesimittarin lukema omistajan vaihtuessa, (siis vanhan omistajan loppulukema, jonka vanha ja uusi omistaja yhdessä toteavat)
vanhan omistajan loppulaskutusosoite
uuden omistajan nimi ja laskutusosoite
arviolaskutusta varten taloon muuttavien henkilöiden lukumäärä, jos tiedossa
ilmoittajan puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite
Vesimittarin luenta
Vesimittarin luenta kerran vuodessa erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai pyydettäessä.
Tähän sivuun viittaavat palveluhakemiston hakusanat:
Vesimittarin luenta
Päivitetty 3.12.2020 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy