Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
 
Suomeksi in English p� svenska
Palvelut
Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to
Asu­mi­nen »
Maa­seu­tu­pal­ve­lut
Si­vis­tys­pal­ve­lut »
Sosiaali- ja terveyspalvelut »
Tekninen toimi »
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi »
Ravinto- ja puhtauspalvelut »
Palo- ja pelastustoimi
Sa­ta­mat »
Taksat ja maksut
» Ra­ken­nus­val­von­ta­mak­sut
» Vesi- ja viemärimaksut
» Satama- ja venepaikkamaksut
» Päi­vä­hoi­to­mak­sut
» Il­ta­päi­vä­ker­ho­mak­sut
» Eko­mak­su
» To­ri­paik­ka­mak­sut
Jouk­ko­lii­ken­ne
Lo­mak­keet »
Palvelut > Taksat ja maksut

Taksat ja maksutSatamamaksutaksa.pdf (PDF-dokumentti, 62 kt)
Venepaikkamaksut (PDF-dokumentti, 4 kt)
Iltapäiväkerhon maksut syksystä 2017 (PDF-dokumentti, 103 kt)
Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta kuuluu Ahlströmin alakoulun alaisuuteen, ja sitä tarjotaan koulupäivinä klo 12.00 - 17.00.

Osallistumisoikeus on ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosiluokan
oppilailla ja erityisoppilailla. Myös muilla alakoulun oppilailla on mahdollisuus osallistua iltapäiväkerhon toimintaan, mikäli ryhmässä on tilaa.

Huoltajien toivotaan ilmoittavan lapsensa iltapäiväkerhoihin viimeistään koulun alettua, mutta ilmoittautua voi myös kesken lukuvuotta.

Iltapäiväkerhomaksut
Sivistyslautakunta vahvistaa iltapäiväkerhomaksut lukuvuodeksi kerrallaan. Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Maksuluokkia on kaksi, kuukausimaksu- ja kertamaksuluokka. Kuukausimaksuluokka on tarkoitettu säännölliseen osallistumiseen. Kertamaksuluokka palvelee etenkin satunnaista iltapäiväkerhon tarvetta.

Voimassaolevat maksut:
- kertamaksuluokan hinta on 7 € /päivä (satunnaiseen tarpeeseen)
- kuukausimaksu on 60 €/kuukausi (oikeuttaa päivittäiseen osallistumiseen)

Kuukausimaksuluokassa on 50 % sisaralennus toisesta ja sitä useammasta sisaruksesta. Jos iltapäivätoimintaa tarjotaan alle kymmenenä päivänä kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos oppilas ei sairautensa vuoksi voi osallistua iltapäivätoimintaan yli kymmenenä päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksusta peritään puolet.

Oppilaan huoltajat ilmoittavat etukäteen lastensa osallistumisesta iltapäiväkerhotoimintaan. Lomake on saatavilla koulusta ja ladattavissa kunnan internet-sivuilta.

Maksua voidaan erillishakemuksesta alentaa tai siitä voidaan kokonaan luopua, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Varsinaiseen iltapäivä-toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Erillishakemukseen perustuvista maksualennuksista päättää sivistyslautakunta, ja päätöstä varten pyydetään lausunto sosiaalitoimelta.
Toripaikkamaksut 1.4.2020 alkaen (PDF-dokumentti, 6 kt)
Päivitetty 30.6.2010 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy