Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
Huom! Olet Merikarvian kunnan arkistosivuilla, näitä sivuja ei enää ylläpidetä.
Siirry tästä Merikarvian kunnan nykyisille verkkosivuille: www.merikarvia.fi
 
Suomeksi in English p� svenska
Hallinto
Kunnallisia sääntöjä
Kun­nan­val­tuus­to
Kun­nan­hal­li­tus
Lau­ta­kun­nat
» Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta
» Opisto-kulttuurilautakunta
» Vapaa-aikalautakunta
» Tekninen lautakunta
» Ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta
» Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta
» Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta
» Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto
Esityslistat ja pöytäkirjat
Si­don­nai­suu­sil­moi­tuk­set
Tie­to­suo­ja
Suunnitelmia ja selvityksiä
Hallinto > Lautakunnat

Lautakunnat

Sivistyslautakunta vastaa päivähoito-, esiopetus, perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen sekä ohjatun koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä kuntalaisille.

Sivistyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistysjohtaja Jari Kosma.
Jäsenet
Sari Norrgård, pj.varalla Heli Haavisto
Jarmo Mikkola, vpj.varalla Jussi Aaltonen
Matti Alinenvaralla Sami Hannukainen
Sakari Herranenvaralla Henna Tuomikoski
Tapani Koivutalovaralla Juha Grönroos
Eila Kivilahtivaralla Anni Ojamo
Heidi Laaksonenvaralla Eerika Koivutalo
Tommi Wikströmvaralla Jorma Tuppurainen
Mari Luotonenvaralla Johanna Lemmenranta
Kh:n edustajaTiina Tervo

9 jäsentä
Opisto-kulttuurilautakunta vastaa kansalaisopisto- palvelujen järjestämisestä Merikarvian ja Siikaisten kunnissa sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestämisestä Merikarvian kunnassa. Merikarvian kansalaisopistoa koskevia asioita käsiteltäessä lautakunnassa on viisi jäsentä Merikarvialta ja kaksi jäsentä Siikaisista. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä päättävät ainoastaan lautakunnan merikarvialaiset jäsenet.

Opisto-kulttuurilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii sivistysjohtaja Jari Kosma
Jäsenet
Anne-Mari Lindfors, pj.varalla Päivi Mäkinen
Toivo Viikilä, vpj.varalla Aarno Tarkkio
Lea Blombergvaralla Päivi Heinonen
Mari Luotonenvaralla Liisa Sumia
Ahti Setälävaralla Pirjo Koivukorpi
Kh:n edustajaNina Anttila
Siikaisten edustajat:
Riitta Kuosmanenvaralla Tero Harju
John Söderbackavaralla Salla Karilainen
5+ 2 jäsentä
Vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä Merikarvian kunnassa. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää liikunta- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseksi maksettavien avustusten jakamisesta talousarvion rajoissa.

Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii liikuntasihteeri Eetu Aaltonen.
Jäsenet

Tiina Pynnönen, pj.Heidi Laaksonen
Teemu Salminen, vpjThomas Salminen
Jussi Aaltonenvaralla Juho Mäkipuro
Teppo Aholavaralla Vesa Ylineva
Johanna Lemmenrantavaralla Suvi Huhtala
Raimo Lemmenrantavaralla Ahti Setälä
Päivi Mäkinenvaralla Kirsi Mattila
Meelis Kajuvaralla Anne Makkonen
Annele Varsamäkivaralla Anna-Kaisa Jaakkola
Kh:n edustajaTiina Tervo

9 jäsentä
Tekninen lautakunta vastaa kunnan teknisen toimen hallinnosta , väestönsuojelusta, kiinteistöistä, satamista, liikenneväylistä, yksityisteistä, yleisistä alueista, jätehuollosta , vesi- ja viemärilaitoksesta, ravinto- ja siivouspalveluista sekä investointien toteutuksesta.
Jäsenet
Altti Vanhatalo, pj.varalla Tapani Paasimäki
Eeva Uusimäki, vpj.varalla Anna-Kaisa Jaakkola
Liisa Aittakarivaralla Nina Anttila
Jorma Kenttävaralla Sakari Herranen
Tapani Koivutalovaralla Vesa Ylineva
Päivi Mäkinenvaralla Paula Nygård
Jouni Ojamovaralla Kari Koistinen
Henna Tuomikoskivaralla Jorma Tuppurainen
Sandra Tähkänenvaralla Johanna Lemmenranta

Kh:n edustajaTommi Salminen

9 jäsentä
Rakennuslautakunta johtaa ja kehittää tehtäväalueensa toimintaa sekä vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvio palvelujen vaikuttavuutta sekä varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Jäsenet
Pasi Koski, pj.varalla Harri Tattari
Heli Haavisto, vpj.varalla Terhi Vuorela
Eerika Koivutalovaralla Anne Heikintalo
Anne Makkonenvaralla Mari Luotonen
Juho Mäkipurovaralla Jarmo Mikkola
Hannu Peltomäkivaralla Matti Alinen
Jorma Tuppurainenvaralla Sakari Herranen
Kh:n edustajaAltti Vanhatalo

7 jäsentä
Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Lautakunta valmistelee kunnanvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustokaudeksi valitun Audiator Oy:n tilintarkastajan kanssa. Samalla lautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta antaa havainnoistaan arviointikertomuksen valtuustolle.
Jäsenet
Mikko Kivilahti, pj.varalla Hannu Peltomäki
Pirjo Koivukorpi, vpj.varalla Marika Uimaluoto
Liisa Aittakarivaralla Pirjo Kuuskeri
Veli Tuominenvaralla Juhana Tornikoski
Tarkastuslautakunta 13.11.2020 (PDF-dokumentti, 308 kt)
Tarkastuslautakunta 4.9.2020 (PDF-dokumentti, 325 kt)
Tarkastuslautakunta 8.5.2020 (PDF-dokumentti, 585 kt)
Tarkastuslautakunta 7.4.2020 (PDF-dokumentti, 644 kt)
Tarkastuslautakunta 17.1.2020 (PDF-dokumentti, 144 kt)
Tarkastuslautakunta 15.11.2019 (PDF-dokumentti, 126 kt)
Tarkastuslautakunta 4.9.2019 (PDF-dokumentti, 102 kt)
Tarkastuslautakunta 22.5.2019 (PDF-dokumentti, 106 kt)
Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu edellisten tehtävien lisäksi mm. tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kunnallisvaalitulosten ennakkolaskennasta.

Keskusvaalilautakunnalla ei ole esittelijää, mutta sihteerinä toimii hallintopäällikkö.
Jäsenet
Pasi Koski, pj.
Juhana Tornikoski, vpj.
Pirjo Kuuskeri
Paula Nygård
Mari Luotonen

Varajäsenet
Vesa Ylineva I
Teuvo Lindén II
Olli Kaipio III
Anne Nevo IV
Juha Grönroos V
Anne Haapala VI
Matti Alinen VII
Mikä on vanhusneuvosto?
Vanhuspalvelulakiin perustuva, kunnan ja eri järjestöjen edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on olla mukana kaikissa ikäihmisiin liittyvissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa ja toimia heidän luottamuselimenään.

Mitä vanhusneuvosto tekee?
Seuraa lain toteutumista, edistää ikäihmisten selviytymistä jokapäiväisessä elämänmenossa - tavoitteenaan ikäihmisten onnellinen ja hyvä vanhuus, johon kuuluu huolenpitoa, välittämistä ja yhdessäoloa.
Kunnan edustajat
Jäsen:
Pj. Uimaluoto Marika, 0400 515 547, marikauimaluoto@hotmail.com
Sihteeri Marja Niemispelto, 040 5962 373, marjalniemispelto@gmail.com
Vpj. Hannu Peltomäki, 0400 597 334, havope@nic.fi
Päivi Heinonen, 0500 687 843, paivi65.heinonen@gmail.com
Varajäsen:
Nina Anttila, 0400 687121, nina.anttila@kirju.inet.fi
Tiina Tervo, 045 2767 177, tiina.tervo@merikarvia.fi
Anne Vastamäki-Ahola, 0400 851 822, anne.vastamaki@gmail.com
Eläkkeensaajat
Jäsen:
Sirkka Seppälä, 040 732 8106, sirkkakulkuri@hotmail.com
Varajäsen:
Simo Seppälä, simoseppalajippii.fi
Merikarvian seniorit ry
Jäsen:
Leena-Sisko Vanhatalo, 050 9131 349, ls.vanhatalo@gmail.com
Varajäsen:
Lea Blomberg, 045 2783 768, leablomberg6@gmail.com
Eläkeliiton Merikarvian yhdistys ry
Jäsen:
Erkki Vanhatalo,
Varajäsen:
Anu Estakari-Vanhatalo,
Merikarvian Sotaveteraanit
Jäsen:
Altti Mäntylä, 0400 613 464, altti.mantyla@gmail.com
Varajäsen:
Veli Tiitinen, 050 536 6544, vtiitinen.veto@gmail.com
Merikarvian seurakunta
Jäsen:
Helena Valli, 040 4805 754, helena.valli@evl.fi
Varajäsen:
Päivi Mäkinen, 0400 618 963, paivi.m58@hotmail.com
Vammaispalvelu
jäsen:
Mira Salonen,044 701 4532, mira.salonen@pori.fi
vammaispuolen asiantuntijat:
Pirkko Tuomisto, 040 525 9363, pirkkotuomisto@outlook.com
Seija Lehti, 040 588 3675, slehti301@gmail.com
SPR Merikarvian osasto
jäsen:
Anne Makkonen, 044 511 3048, annemarimakkonen@luukku.com


Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.1.2021 (PDF-dokumentti, 467 kt)
Toimintakertomus 2020 (PDF-dokumentti, 61 kt)
Toimintasuunnitelma 2021 (PDF-dokumentti, 170 kt)
Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.12.2020 (PDF-dokumentti, 491 kt)
Vanhus- ja vammaisneuvosto 5.11.2020 (PDF-dokumentti, 104 kt)
Vanhus- ja vammaisneuvosto 1.10.2020 (PDF-dokumentti, 85 kt)
Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.9.2020 (PDF-dokumentti, 310 kt)
Vanhus- ja vammaisneuvosto 16.1.2020 (PDF-dokumentti, 55 kt)
muistio 7 14.11.2019 (PDF-dokumentti, 42 kt)
muistio 6 26.9.2019 (PDF-dokumentti, 23 kt)
muistio no 5 22.8.2019 (PDF-dokumentti, 30 kt)
muistio no 4 23.5.2019 (PDF-dokumentti, 60 kt)
muistio no 3 25.4.2019 (PDF-dokumentti, 30 kt)
Päivitetty 2.12.2015 - Tulostettava versio -
 
 
 Merikarvian kunta • Kauppatie 40, 29900 Merikarvia • puh. 044 7246 333 • etunimi.sukunimi@merikarvia.fi
Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy